Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vznik a raný vývoj těsných dvojhvězd

2008.07.22

Vznik a raný vývoj těsných dvojhvězd

Členové dvojhvězd a vícenásobných hvězdných soustav tvoří vázaný systém uľ od momentu svého vzniku. Hvězdy v násobných systémech vznikly společně. Poměrně vysoké procento hvězd vázaných ve dvojhvězdách (aľ 70 %) naznačuje, ľe vznik hvězd ve dvojhvězdách je výhodnějąí, neľ vznik samostatných hvězd. Vysvětlujeme si to tak, ľe dvojhvězdy elegantně odstraňují jednu z hlavních překáľek, které stojí v cestě formování nových hvězd – kam s přebytečným momentem hybnosti. Ve dvojhvězdách se moment hybnosti, který by jinak zrodu hvězdy bránil, uloľí do orbitálního pohybu sloľek.

Binární systém
Binární systém

Členové dvojhvězdy jsou hvězdná dvojčata, hvězdy, jeľ se zrodily současně, mají stejné stáří. (Vzácně mohou dvojhvězdy vzniknout i zachycením, vľdy vąak u toho musí asistovat třetí těleso, které se při přiblíľení prvých dvou hvězd musí nacházet poblíľ nich ve vhodném místě, aby na sebe převzalo kinetickou energii a hybnost. V hustých hvězdokupách to nemusí být tak výlučný jev). Dál je nepochybné, ľe se zformovaly ve stejné části zárodečného oblaku, mají tedy totéľ počáteční chemické sloľení. Pozorováním systémů, zejména zákrytových dvojhvězd, získáváme spolehlivé informace o hmotnostech, absolutních rozměrech, efektivních teplotách a vzdálenostech jednotlivých hvězd. To z nich činí mimořádně vhodné kandidáty pro komplexní testování teorie hvězdné stavby a hvězdného vývoje. Nicméně, při interpretaci vývojového statutu některých zákrytových dvojhvězd, narazili astronomové na výrazné obtíľe. Týká se to i první z objevených zákrytových dvojhvězd, hvězdy ß Persei, známějąí jako Algol.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.