Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ez az egyik Nostradamus joslata

2008.07.22

L an mil neuf cens nonant neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d effrayeur
Ressusciter le grand Roy d Angolmois
Avant aprés Mars regner par bon heur.


Rok 1999 siedmy mesiac
Z neba príde ve?ký krá? strachu
Zmŕtvychvstane ve?ký krá? z Angoulemu
Predtým, potom, Mars bude ą?astne panova?.

Toto ve?ké Nostradamovo proroctvo, v ktorom sa ako v jednom z mála objavuje rok uskutočnenia predpovedanej udalosti, uľ obletelo svet v nespočetných interpretáciách a dohadoch. Pozrime sa vąak podrobne, čo nám tieto verąe hovoria. Nostradamus hovorí o roku 1999, a o období, v ktorom z neba príde ve?ký krá? strachu. Tento ve?ký krá? strachu je predmetom rozličných interpretácií a dáva samozrejme ve?a moľností výkladu. Sústreďme sa na niektoré z nich:
V minulých storočiach sa toto ątvorverąie vysvet?ovalo tak, akoby Nostradamus hovoril o dobe, v ktorej moľno očakáva? druhý príchod Krista, ktorý príde na Zem ako sudca, a bude súdi? Zem. Keďľe o tom dni ani hodine nevie nik.... ve?kým krá?om strachu by v duchu tejto interpretácie mohlo by? objavenie sa Antikrista, tej zemskej ąelmy z Jánovej Apokalypsy. Ak vąak odhliadneme od eschatologického kontextu tohto proroctva, je i pri jeho beľnom čítaní evidentné, ľe Nostradamus hovorí o objavení sa nejakého úkazu, ktorý bude vidite?ný na nebi, vo vesmíre. Tu stojíme pred prijatím nasledujúcej verzie: Pôjde o nezvyčajný úkaz vo vesmíre, ktorý vyvolá celosvetovú paniku.

Nostradamus ukrýva jadro tohoto proroctva do posledných dvoch verąoch. Zmŕtvychvstanie krá?a z Angoulemu sa často interpretuje ako mocenský nástup "ve?kého vodcu Mongolov", čo je anagramom slova Angouleme. Z kontextu iných Nostradamových ątvorverąov vąak vyplýva, ľe význam tohto slova nie je skrytý, a pravdepodobne pôjde o znovuoľivenie úlohy Francúzska vo svetovej politike objavením sa nejakého ve?kého francúzskeho vodcu, ktorý bude nies? atribúty ídei starého krá?ovského rodu. Posledný verą je v súčasnosti, keď prebehla vojnová kríza na Balkáne, celkom evidentný. Mars - boh vojny, bude vládnu? pred týmto termínom a po ňom. Mars "vládol" na jar 1999, kedy bola Európa vystavená vojnovému napätiu v Juhoslávii, a začne vládnu? opä?. A medzi týmito dvomi vojnami dôjde k očakávanej udalosti.

Na Nostradamových prorockých textoch je zaujímavá skutočnos?, ľe opisujú realitu tak, aby sa nedala predčasne odkry?. Akoby nás Nostradamus viedol k úplne inému chápaniu jeho prorockých vízií. Sám v jednom zo svojich quatrainov hovorí, ľe jeho predpovede sa dajú analyzova? aľ v priebehu, či po uskutočnení očakávanej udalosti. I toto ve?ké Nostradamovo proroctvo je zahalené do nezvyčajného významu.

Vykladači Nostradama spájali toto jeho známe ątvorverąie so zatmením Slnka (11. 8. 1999), ktoré pod?a juliánskeho kalendára prebehlo v siedmom mesiaci tohto roku. Mysteriózne spojenie roku 1999 so siedmym mesiacom by tomu napovedalo. Siedmy mesiac vąak môľe znamena? i niečo iné - to, čomu porozumieme aľ vo chvíli aktualizácie tejto predpovede. Nakoniec, niektorí vykladači Nostradama pripomínajú, ľe datovanie udalostí u neho prebieha podla hebrejského kalendára.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.